Často se říká, že „zaměstnanci jsou to nejcennější, co firmy mají“. Odráží ale jejich strategie a chování tuto mantru?

Například SAP vypadá, že dělá, co může, aby zaměstnancům ukázal, že si jich opravdu váží.

SAP se vždy soustředil na rozvoj talentovaných lidí. V poslední době se však tato strategie rozšířila od zaměstnanců na vysokých pozicích na celou organizaci, říká Brigette McInnis-Day.

Jedním z příkladů může být tzv. employee fellowship, který umožňuje zaměstnancům vystoupit na 3 až 6 měsíců z jejich běžných pracovních rolí a pracovat v jiných odděleních společnosti a naučit se něco nového.

„Programy jako je employee fellowship mají vliv na loajalitu a navíc vás s firmou spojují,“ říká McInnis-Day.

Sharon Cook, ředitelka pro řízení lidského kapitálu ve společnosti Hypercision (partnerská společnost SAP a SuccessFactors), se setkává s mnoha zákazníky a potvrzuje, že budování loajality zaměstnanců je mezi jejími klienty velké téma.

„Dokonce i menší organizace, které nemají velké prostředky, hledají kreativní způsoby jak zvýšit loajalitu – job shadowing (pozorování zkušených kolegů) a specifická školení, která pomohou jedincům v profesním růstu a kariéře,“ vysvětluje Cook.

 

Nejasné pracovní role mohou mít ve spojení s nedostatkem jasné komunikace o rozdělení zodpovědností ve společnosti negativní vliv na produktivitu a udržení zaměstnanců.

Loajalita zaměstnanců přináší více než jen udržení zaměstnanců a kvalitní výsledky práce. Šťastnější zaměstnanci působí lépe na celkovou image společnosti. Pokud o své práci mluví pozitivně na společenských akcích nebo na sociálních médiích, stane se společnost atraktivnější pro další zájemce o práci, říká Cook.

McInnis-Day souhlasí, že transparentnost je opravdu důležitá, zvlášť pokud jde o plánování nástupnictví. Zaměstnanci by měli mít představu o tom, jaké jsou jejich možnosti povýšení. Měli by také vědět, zda je povýšení vůbec někdy čeká nebo ne.

„Je důležité, dát lidem najevo, že vám na nich záleží,“ pokračuje McInnis-Day.

 

Komunikace z očí do očí je mezi manažery a jejich zaměstnanci důležitá, dodává McInnis-Day.

„Ukažte, že na ně myslíte,“ říká. Vědomí, že na mě někomu záleží, že jsem součástí komunity a mám v práci přátele, je to, co lidi ve společnosti drží.“

Meyer dodává, že zpětnou vazbu nemusí zaměstnanci dostávat pouze od svých nadřízených – velký vliv má i to, že jejich přínos ocení i kolegové.

„Se svými kolegy toto dělám. Upozorním na jejich dobře odvedenou práci, říká zástupce ASUG HR komunity Sherrryanne Meyers. „Pomáhá to.“

Na celý rozhovor o loajalitě zaměstnanců se můžete podívat zde: Loajalita zaměstnanců – Je stejně důležitá jako loajalita ke značkám?

 

Tento článek vyšel také v ASUG News (originální znění).