Podle výsledků Workforce 2020, globální studie společnosti SAP a Oxford Economics, je větší důraz na rozvoj zaměstnanců spojen s lepšími finančními výsledky společnosti.

Studie zkoumala souvislost mezi prioritizováním zaměstnanců a finančními výsledky ve více i méně úspěšných společnostech po celém světě, včetně Austrálie, Indie, Japonska a Malajsie.

Úspěšnější společnosti vykazovaly několik společných znaků.

Za prvé, byly úspěšné v přijímání a udržení nejtalentovanějších pracovníků – 64 % z nich bylo spokojeno s kvalitou kandidátů. U firem s nižší střední ziskovou marží to bylo jen 56 %.

Do budoucna také počítají se zaměstnáváním externích pracovníků a zvyšování počtu externistů a konzultantů je součástí jejich strategie plánování pracovních sil. Téměř polovina společností, které vykazují vyšší zisky, stále více využívá externě zaměstnaných pracovníků oproti třetině těch, co tak úspěšné nejsou.

Za čtvrté, investují více do vzdělávání a mentoringu – 77 % oproti 64 %.

Více společností s vyššími zisky v asijském regionu také nabízí doplňující školení (73 % vs. 56 %), formální mentoring (69 % vs. 61 %) a motivační programy pro další vzdělávání (40 % vs. 22 %).

Pokud jde o dovednosti, 35 % méně úspěšných společností tvrdí, že když odejde zaměstnanec s klíčovými dovednostmi, snaží se jeho zodpovědnosti předat někomu jinému v rámci organizace, oproti 23 % společností s vyššími zisky, které mnohem častěji najímají zaměstnance z externích zdrojů.

A za páté, jsou lépe vybaveni technologickými schopnostmi – v oblasti analytiky (62 % oproti 55 % méně úspěšných společností), softwaru (58 % oproti 49 %) a digitálních médiích (36 % oproti 27 %).

Tento článek vyšel také na portále Enterprise Innovation (originální znění).