O mentoringu se v českých firmách hodně mluví, ale zavádět jej do praxe se zatím tolik nedaří. Jak si poradili s budováním sítě mentorů v české pobočce mezinárodního koncernu Gebrüder Weiss, na to jsme se zeptali její personální ředitelky Lenky Prohaskové.

Co vás vedlo k rozhodnutí realizovat ve firmě program mentoringu?

Přemýšleli jsme, jakou formou podpořit na jedné straně mladé kolegy, které jsme zařadili do skupiny firemních talentů, a na straně druhé pak služebně starší a zkušenější kolegy. A to se nám podařilo i díky dotaci z evropských strukturálních fondů.

Jaké dovednosti svých zaměstnanců jste chtěli primárně zlepšit?

Měli jsme v úmyslu posílit u mladých zaměstnanců povědomí o firemní kultuře, zdokonalit jejich komunikační dovednosti a zároveň je i doškolit v odborných oblastech vztahujících se k jejich pracovním pozicím. U skupiny mentorů pak šlo o to, pomoci jim formou koučinku v jejich nové roli „učitele“, posílit jejich sebevědomí a motivaci.

Jak jste vybírali mentory? Byli to všechno vaši zaměstnanci, nebo jste se rozhlíželi i mimo firmu?

Všichni mentoři jsou naši dlouhodobí zaměstnanci, vybírali jsme je s jejich vedoucími ve spolupráci s vedením společnosti. Ideální bylo, že jsme mohli do této skupiny zařadit i kolegy patřící do věkové kategorie 50+, kterou tento projekt podporoval.

Kteří zaměstnanci byli vybráni jako mentees? Podle jakých kritérií jste je vybírali?

Zde jsme byli omezeni projektovými pravidly, kdy mentorovaní (talenty) museli spadat do věkové kategorie do 25 let. Jinak byl výběr stejný jako u mentorů, s vedením společnosti a liniovými manažery jsme společně vytipovali kolegy, které vidíme jako naši firemní budoucnost.

Jak konkrétně program probíhal?

Program probíhal přesně rok, kdy byly obě skupiny, mentoři a talenty, nejdříve připraveny na svoje role a následovala společná mentorovací setkání. U skupiny talentů jsme hned na začátku provedli testování pomocí DC (Development Centrum). S výsledky těchto testů jsme pak po celý rok pracovali a podle toho pro ně připravovali i uzavřené semináře zaměřené především na měkké dovednosti. Současně nám projekt dovolil dovzdělávat je i ve znalosti cizího jazyka. Mentoři pak absolvovali několik individuálních koučinků, které podpořily jejich motivaci v předávání zkušeností, zvyšovaly jejich sebevědomí a posilovaly jejich roli mentora. Během celého roku pak samozřejmě probíhala mentorovací sezení jednotlivých dvojic mentor–talent.

Váš program byl financován z evropských strukturálních fondů. Bylo těžké tyto finance získat?

Tím, že jsme měli kvalitně připravenou projektovou žádost a předešlé zkušenosti se dvěma grantovými projekty z ESF, dotaci jsme obdrželi.

A čím jste, podle vás, přesvědčili?

Podle mého názoru chutí věnovat se mladým talentovaným zaměstnancům a zároveň těm zkušeným, včetně zařazení skupiny 50+. A samozřejmě také úspěšně dokončenými dvěma předchozími EU projekty.

Jak hodnotíte výsledky programu?

Velmi pozitivně. Celý projekt se výborně povedl, a i když ho nedokončili všichni účastníci, jsme velmi spokojeni. Letos jsme odstartovali již druhý běh, který bude tentokrát plně hrazen našimi prostředky. Zaměřili jsme jej na manažerskou kulturu naší firmy a zapojíme do něho postupně všechny kolegy, kteří vedou své podřízené, ať již jako linioví vedoucí, nebo jako teamleadeři. Věříme, že se vydaří stejně jako ten první mentoringový projekt, a těšíme se i na jeho další pokračování.

Lenka Prohasková
Gebrüder Weiss spol. s r.o

Lenka Prohasková (42)
vystudovala VOŠ mezinárodního obchodu, v současné době pracuje v české pobočce mezinárodního koncernu Gebrüder Weiss. Ve firmě je od roku 2001, od roku 2006 působí na pozici personalistky

Tento článek vyšel také v časopise Profi HR.