Mindfulness, neboli jednoduchá forma meditace a záměrné cílení pozornosti na přítomný okamžik, je trendem ve světě byznysu. Neznamená to však, že se jí upsal každý manažer. Největší překážkou při změně firemní kultury je přimět vedoucí pracovníky, aby si uvědomili její hodnotu. Vím to z první ruky, protože společnost SAP právě zavedla nový globální meditační program.

Jaký byl postup? Představili jsme manažerům plán a následně program krok po kroku uskutečňovali tak, abychom postupně získávali jejich zájem. I když je vaše firma, podobně jako ta moje, konzervativní, zjistíte, že pokud budete postupovat po krůčkách, je meditační program dosažitelný i pro vás.

První krok: Identifikujte vůdce, který programu věří a může jej prodat firemnímu týmu a angažovat zaměstnance.

Jeden z mých kolegů ve firmě, Peter Bostelmann, vyzkoušel program SIY (Search Inside Yourself – Hledej v sobě), který si našel na internetu, a praxe jej natolik zaujala, že se rozhodl jej přinést do SAPu. Přiznávám, že když mě poprvé oslovil, váhala jsem. Neviděla jsem přínos pro byznys, který v každém školení zdůrazňuji, a neslyšela jsem, že by o něm hovořili jiní vedoucí pracovníci.

Naši zaměstnanci však ano, a to znamenalo vzít jej na vědomí. Mluvili o něm jako o životní změně, která je inspiruje ke štěstí a větší produktivitě. Dala jsem Bostelmannovi zelenou, aby program zavedl do všech firemních poboček ve světě a svěřila mu novou funkci ředitele meditačních programů (Director of Mindfulness Programs).

Druhý krok: Vysvětlete vedení firmy, jak může meditace udržet kvalitní zaměstnance a vytvářet pracoviště, kde by se mohli rozvíjet.

Chytré podniky neinvestují do ničeho, co by nepřinášelo efekt. Meditační programy proto musejí prokázat svoji oprávněnost. Toto hnutí je relativně nové, ale současný výzkum vypadá slibně.

Anketa mezi 102 pracovníky restaurační obsluhy provedená po meditačním školení zjistila zlepšení pracovního výkonu a angažovanosti. Další výzkum zmapoval 89 zaměstnanců firmy Dow ve městě Midland ve státě Michigan po ukončení sedmitýdenního on-line meditačního programu. Účastníci vykazovali pozitivní změny – od zdravějších stravovacích návyků po nižší počet případů vyhoření v práci.

Bez pečlivé přípravy může zkrachovat každý program. Pouhý přívlastek „meditační“ školení nepomůže získat konzervativně smýšlející jedince na vaši stranu. A řeč není jen o manažerech – bez zapojení zaměstnanců žádný program nic nezmění.

Jak trefně poznamenal jeden školitel, manažeři nemohou zaměstnance nutit meditovat. Příliš Zenu, jenž zbavuje iniciativy, nevede k ničemu.

Třetí krok: Vyzkoušejte meditaci a podělte se o poznatky, jak zlepšovat výkon zaměstnanců a spokojenost ve firmě.

Bylo nám jasné, že nejlepší způsob, jak přesvědčit manažery o přínosu meditačního programu pro firmu, je demonstrovat jeho přínosy pro zaměstnance. Otestovali jsme jej na několika malých skupinách a výsledky byly natolik ohromující, že všechny dokonale přesvědčily. 180 účastníků pilotního programu v Německu dosáhlo skóre 6,65 ze 7, což byl obrovský úspěch. A ještě lépe pro SAP, stres zaměstnanců, blaho a „změna agilnosti“ (tak kritické pro jakoukoli technickou společnost a speciálně pro cloudovou jedničku na trhu) se za pouhé čtyři týdny po spuštění programu zlepšily přibližně o 10 procent. Na zařazení do programu nyní čeká 900 zaměstnanců. Kolegu Bostelmanna jsme zapůjčili na hostování některým našim zákazníkům, včetně firmy Daimler Chrysler. To není zrovna malé vítězství, co říkáte?

Krok čtvrtý: Vytvořte do detailu promyšlený program, který je možné přizpůsobit specifickým potřebám vaší firmy.

Meditační program, který osloví masy ve vaší firmě a zafunguje, je uskutečnitelný. Manažeři Googlu vytvořili program SIY s cílem zvýšit angažovanost zaměstnanců a podpořit jejich kritické myšlení. Dnes je SIY rozšířenou firemní školicí praxí a učebnicí pro další firmy.

SIY se zaměřuje na:

  • Sebeuvědomování: Být vyrovnaným, umět zaměřovat pozornost a učit se vytvářet vizi s cílem stát se lepším lídrem.
  • Sebeřízení: Být pohotový, řešit negativní výzvy, zvládat stresové situace.
  • Komunikaci: Učit se empatii a pozitivnímu přístupu s cílem minimalizovat efekt vyhoření v mezilidských vztazích, a tak navenek vysílat pozitivní signály.

Podle slov jednoho odborníka na meditaci, který působil ve firmě Google jako konzultant, se zpočátku do firemního programu meditačního programu ke snižování stresu nikdo nepřihlásil. Když se však změnil popis s poukazem na interakci a emoční inteligenci, okamžitě se přihlásilo 140 zájemců. Klíčový rozdíl tak spočíval ve správném popisu programu.

Ve společnosti SAP meditace nevisí ve vzduchoprázdnu – je součástí širšího hodnocení finančních i nefinančních složek návratnosti investic (ROI). Zdá se, že jsme našli přístup, jenž pro náš byznys funguje. A snad bude i pro ten váš.

Zavedli jste ve vaší firmě program meditace? Podělte se o zkušenosti, co u vás fungovalo a co by při zavádění meditace měli zvážit i ostatní.

Jenny Dearbornová
Hlavní školitelka a senior viceprezidentka společnosti SAP, spisovatelka, umělkyně, podnikatelka, sportovkyně a matka čtyř dětí.