Blog

Blog

Lze měřit finanční efektivitu podnikového vzdělávání?

Personalisté věnující se vzdělávání a tréninku zaměstnanců jsou často konfrontováni otázkou, zda lze ověřit či prokázat efektivitu jimi organizovaných [...]

Blog

Mentoring pomáhá zvýšit odbornost i posílit sebevědomí

O mentoringu se v českých firmách hodně mluví, ale zavádět jej do praxe se zatím tolik nedaří. Jak si [...]

Blog

Čeští manažeři chtějí profesně růst

Největší překážkou jsou pro nás stále častěji se opakující nereálná očekávání klientů vůči kandidátům, a také nedostatečné informace z [...]

Blog

Nechte lidi, ať vás překvapí

O tom, že umění motivovat lidi, je klíčovou vlastností schopného lídra, nepochybuje nikdo. Dwight D. Eisenhower kdysi popsal vůdcovství [...]

Blog

Talentovaní zaměstnanci mohou podpořit růst společnosti

Podle výsledků Workforce 2020, globální studie společnosti SAP a Oxford Economics, je větší důraz na rozvoj zaměstnanců spojen s [...]

Blog

Kdo je zodpovědný za změnu firemní kultury?

Firemní kultura má významný, ale zároveň těžko měřitelný vliv na produktivitu zaměstnanců. Kultura ovlivňuje všechno: to, jak organizace identifikuje [...]

Blog

Tři tipy pro zvýšení loajality vašich zaměstnanců

Často se říká, že „zaměstnanci jsou to nejcennější, co firmy mají“. Odráží ale jejich strategie a chování tuto mantru? [...]

Blog

Hodnocení zaměstnanců – nástroj podporující angažovanost

Hodnocení zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších manažerských nástrojů, který podporuje řízení pracovního výkonu. Správně nastavený a realizovaný proces hodnocení [...]

Blog

Při hledání talentů je třeba být aktivní a rychlý

„Lidé chtějí být součástí úspěchu, takže firmy by měly kandidátům dokazovat, že právě ony jsou a budou úspěšné, a [...]

Blog

Kdo chce něco měnit, musí něco umět

Dobře připravená změna vzbuzuje optimismus; chaotické, byť nadšené diletantství vyvolává strach a obavy, říká Zdenka Vostrovská, ředitelka a předsedkyně [...]