Blog

Zaměstnanecké sítě jako cenný zdroj

Neobvyklý pohled na sociální sítě přichází ze Silicon Valley. Přesto stojí za to mu věnovat pozornost, protože popisuje praktické [...]

Blog

Efektivní vedení týmů

Většina činností v organizacích je založena na nějaké formě týmové spolupráce. Způsobilost vést pracovní týmy je to, co rozhoduje [...]

Blog

E-learning zasáhne spoustu firemních procesů

Na konferenci Online Educa v Berlíně jezdí Lukáš Paleček už od roku 2006. Moc dalších krajanů tam nepotkává, přitom [...]

Blog

Lze měřit finanční efektivitu podnikového vzdělávání?

Personalisté věnující se vzdělávání a tréninku zaměstnanců jsou často konfrontováni otázkou, zda lze ověřit či prokázat efektivitu jimi organizovaných [...]