Dost možná, že tou nejvíce deprimující činností v práci je pro zaměstnance předepsaný výkonnostní proces. Ačkoli se jedná o dobrý [...]